Klauzula Informacyjna – RODO

W związku z obowiązującymi od 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych jest Agencja Reklamowa Madison Gugała Sp. Jawna, która przetwarza je w celach realizacji umów, zadań i świadczenia usług z tym związanych, w tym np. na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych, statystycznych, archiwalnych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Poniżej kilka szczegółowych informacji – zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa:

 1. Nasze dane kontaktowe to:
  Agencja Reklamowa Madison Gugała Sp. Jawna
  Narutowicza 14/2
  70-240 Szczecin
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Pałka , e-mail: rodo@madison.pl, telefon +48 91 488 59 00.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ,b i f.
 4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Agencja Reklamowa Madison Gugała Sp. Jawna mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, prawnych, doradczych oraz księgowo-administracyjnych, w związku z realizacją zadań naszej firmy.
  Podanie danych jest dobrowolne i mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych jest jednak niezbędne do prawidłowej współpracy i zawarcia ew. umów.
  W przypadku odmowy podania danych dalsza współpraca i realizacja usług może być niemożliwa.
 6. Dostęp do Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z osobą wymienioną w pkt. 2. niniejszej informacji: telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie
 9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 10. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
 11. Państwa dane pozyskane w związku z udzieloną przez Państwa zgodą przechowywane i przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Pani/Pana/Państwa dyspozycji.